Arlandastad Group startar upp arbetet mot en framtida Training Academy – möjliggör en samlad plats för svensk idrott och hälsa

PUBLICERAT 13 april 2022

Sigtuna Kommun har fattat beslut om positivt planbesked för den mark som Arlandastad Group förvärvade 23 november 2021. Förvärvet är villkorat av att Sigtuna Kommun ger positivt planbesked. 

Förvärvet, som är en del av Arlandastad Golf, består av 490 000 kvadratmeter mark i en första etapp. Marken ligger i direkt anslutning till Arlandastad Groups befintliga markinnehav i Explore Arlandastad. Ambitionen är att skapa en mötesplats för människor, företag och verksamheter som kan utvecklas och växa inom idrott, hälsa och innovation i ett geografiskt bra läge mellan Stockholm och Uppsala och nära Stockholm Arlanda flygplats.  

– Vi är oerhört glada att kommunen tagit ett viktigt steg på vägen att utveckla Arlandastad och Sigtuna Kommun. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med kommunen och idrottsverige i kommande planläggning av platsen som har potential att bli en given samlingsplats för svensk idrott. Visionen är olika typer av ytor som är anpassade för olika typer av idrott och hälsa, både inomhus- och utomhusidrotter. Men även en samlad plats för innovation som exempelvis ett centrum för utbildning, administration och idrottsmedicin, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.  

– Det är glädjande med en fortsatt positiv utveckling i Arlandastad och Sigtuna kommun. Dels ur ett tillgänglighetsperspektiv med en samlad hubb för idrotten, dels över möjligheten att stärka kommunens möjligheter till ökad hälsa och välmående. Idrottsverksamhet och föreningsliv för barn och ungdomar är viktiga pusselbitar där vi ser att en god hälsa under uppväxten skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Kommun

Fakta 
Pressmeddelande 23 november 2021: Arlandastad Group förvärvar 490 000 kvm mark för 150 MSEK – ambition att satsa på idrott, hälsa och innovation

Explore Arlandastad är ett unikt, 2,9 miljoner kvm stort område i hjärtat av expansiva Mälardalen. Området ägs och förvaltas av Arlandastad Group, specialister på att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Bolagets ledstjärnor är förädling och förvaltning med avsikt att skapa mervärden genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och en finansiell stabilitet som ger Bolaget uthållighet. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. 

Flygbild över stadsdel 1 i Explore Arlandastad där Bake My Day kommer öppna sitt bageri 2023/2024.