Arlandastad Group säkerställer grön finansiering

PUBLICERAT 31 maj 2023

Arlandastad Group har beviljats ett grönt kreditiv av Danske Bank för byggnationen av det 10 000 kvm stora bageriet Bake My Day.

Bake My Day Visionsbild fasad nattvy

Under våren har Arlandastad Group etablerat en ny bankrelation med Danske Bank, och det nyligen erhållna kreditivet bekräftar att byggnationen uppfyller kriterierna för miljöfördelar enligt bankens villkor för gröna lån. Bageriet ska stå klart under första halvåret 2024 och miljöcertifieras i linje med bolagets mål att miljöcertifiera alla nybyggnationer. 

Vi ska fortsatt vara en drivkraft för förändring och investera i flera projekt och initiativ som främjar en hållbar framtid, säger Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group.


För ytterligare information, kontakta:
Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group
sara.johansson@arlandastad.se
073 034 63 97

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se,
telefon: +46 (0)8 562 250 00.

 

Bake My Day Visionsbild fasad nattvy
Bake My Day Visonsbild fasad gatuvy