Nyheter & Pressmeddelanden

16 februari 2022

REGULATORISKT

Arlandastad Groups Bokslutskommuniké 2021: Grunden är lagd för expansion

Arlandastad Group AB (Publ): Bokslutskommuniké 2021 i korthet.
 

14 februari 2022

Välkommen till presentation av Arlandastad Groups delårsrapport för oktober - december 2021

Den 16 februari presenterar Arlandastad Group sin delårsrapport för Q4 2021. Delårsrapporten presenteras på svenska via audiocast kl 10.00 samma dag. 

31 januari 2022

Arlandastad Group fortsätter expandera – välkomnar tunga namn till projekt- och affärsutveckling

Med en ökad investeringstakt i Explore Arlandastad och en ambition att bredda bolaget till nya geografier förstärker Arlandastad Group projekt- och affärsutvecklingssidan med Catarina Sjömark och Per Gynnerstedt. Catarina kommer närmast från Atrium Ljungberg som affärsutvecklare och påbörjar sin nya roll som kommersiell projektledare den 1 mars 2022. Per kommer närmast från ICA Fastigheter och påbörjar sin nya roll som projektledare den 1 april 2022.

25 november 2021

Arlandastad Group presenterar på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Stockholm 1 dec 2021

Den 1 dec 2021 kl.08.00 medverkar Arlandastad Group AB på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen i Stockholm. VD Dieter Sand kommer att ge en överblick av Bolagets verksamhet, projektportfölj och det framtida förädlingsvärdet samt svara på era frågor.

23 november 2021

REGULATORISKT

Arlandastad Group förvärvar 490 000 kvm mark för 150 MSEK – ambition att satsa på idrott, hälsa och innovation

Arlandastad Group AB, ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential, förvärvar en del av Arlandastad Golf av Wåhlin Fastigheter för en total köpeskilling om 150 MSEK. Bolaget ser möjligheter att skapa en mötesplats för människor, företag och verksamheter som kan utvecklas och växa inom idrott, hälsa och innovation. Förvärvet om 490 000 kvm är villkorat av att Sigtuna Kommun ger positivt planbesked. Handpenning om 20 % erläggs när planbesked medges och resterande del av köpeskillingen erläggs vid antagen ny detaljplan. Bolaget har samtidigt tecknat ett optionsavtal i området för framtida expansion som möjliggör ytterligare förvärv av 930 000 kvm mark – säkrar därmed 1.4 miljoner kvadratmeter mark i området.

18 november 2021

REGULATORISKT

Arlandastad Groups delårsrapport januari – september 2021: Organisk expansion och möjlighet till strategiska förvärv och samarbeten

Arlandastad Group AB (Publ): Delårsrapport januari - september 2021 i korthet.

16 november 2021

Inbjudan till Arlandastad Groups presentation av delårsrapport januari – september 2021

Arlandastad publicerar delårsrapport för januari–september 2021 den 18 november 2021. Delårsrapporten presenteras på svenska via audiocast kl.10.00 samma dag.

09 november 2021

Ny HR tar täten för en ännu mer hållbar tillväxt

Med ett tydligt fokus att öka utvecklingstakten i Explore Arlandastad och ett sikte inställt på nya geografier stärker vi nu upp med en HR-ansvarig för koncernen.

01 november 2021

REGULATORISKT

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arlandastad Group

Extra bolagsstämman i Arlandastad Group AB (publ) ("Arlandastad" eller "Bolaget") hölls idag den 1 november 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

27 oktober 2021

Större lokaler och fler utbildningar – Renault väljer Drivelab Center och Training Partner

Drivelab Center och Training Partner, båda en del av Drivelab Stockholm, har lockat ytterligare en internationell aktör att expandera inom Drivelabs starka kluster för fordonsindustrin. Ett givande samarbete kring utbildningar samt önskan om större lokaler på rätt läge avgjorde när Renault nu väljer att utöka sin närvaro. Ytterligare bidragande faktorer till beslutet var de kringliggande utbuden i Explore Arlandastad och närheten till Arlanda flygplats.