Nyheter & Pressmeddelanden

26 september 2022

Arlandastad Group välkomnar näringslivschef Maria Karlsson – ska driva fastighetsutvecklingen i Skavsta

Arlandastad Group fortsätter sin tillväxtresa och lägger grunden för en växande organisation i Skavsta. För att hantera tillväxten på den nya geografin stärker bolaget upp med Maria Karlsson, nuvarande Näringslivschefen i Nyköpings kommun. Maria börjar sin nya tjänst den 1 januari 2023 och kommer ansvara för fastighetsutvecklingen av Explore Skavsta. Ett utvecklingsprojekt på totalt 4.84 miljoner kvm motsvarande 13 Gamla stan.

12 september 2022

Arlandastad Group säkrar finansiering om 75 MSEK för Stockholm Skavsta Flygplats

Den 17 maj 2022 tillträde Arlandastad Group 90,1 procent av Stockholm Skavsta Flygplats i partnerskap med Nyköpings kommun. Nu har bolaget säkrat en finansiering om 75 MSEK som stärker kassan för Stockholm Skavsta Flygplats AB. Finansieringen är placerad lokalt hos Sörmlands Sparbank och är ett lån med fyra års löptid.

09 september 2022

Arlandastad Group presenterar på Stockholm Corporate Finance 8e Kapitalmarknadsdagar Fastigheter

Den 13 september 2022 kl.11.15 medverkar Arlandastad Group på Stockholm Corporate Finance 8e Kapitalmarknadsdagar Fastigheter. VD Dieter Sand ger en överblick av bolagets utveckling och projektportfölj.

18 juli 2022

Arlandastad Group i samarbete med Bake My Day Holding för utveckling av stort bageri

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 16 april, har företaget sålt 51 procent av dotterbolaget Arlandastad Extra 5 AB. Köpare är Bake My Day Holding AB. Det gemensamma bolaget har samtidigt tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Bake My Day AB samt byggnation av ett bageri på cirka 10 000 kvm. Nu har parterna tillträtt och utvecklingen av bageriet pågår. Köpeskillingen uppgår till cirka 21,5 MSEK och är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 350 SEK/kvm byggrätt. Tillskottet stärker ytterligare Arlandastad Groups redan starka kassa.

14 juli 2022

REGULATORISKT

Arlandastad Groups delårsrapport januari – juni 2022: Starkt resultat och stärkt kassa

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – juni 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

11 juli 2022

Arlandastad Group i samarbete med Swiss Life Asset Managers och Cavandium – bildar JV-bolag för utveckling av 125 000 kvm mark

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 22 februari, har företaget sålt 125 000 kvm mark till ett underliggande fastighetsvärde om 522 MSEK. Köpare är Arlandastad F60 AB, ett JV-bolag som till hälften ägs av Arlandastad Group och hälften av Swiss Life Asset Managers och Cavandium. Nu har parterna tillträtt. Affären ger Arlandastad Group ett likviditetstillskott om 245 MSEK som ytterligare stärker bolagets redan starka kassa.

23 maj 2022

REGULATORISKT

Fastighetsbeståndet i Stockholm Skavsta Flygplats AB värderas till 626 MSEK av oberoende extern värdering

Arlandastad Group AB (publ) ("Arlandastad Group" eller "Bolaget") tillträdde den 17 maj 2022 förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB och har med anledning därav lämnat i uppdrag åt ett oberoende externt värderingsinstitut att värdera fastighetsbeståndet. Fastighetsvärdet för beståndet i Stockholm Skavta Flygplats  bedöms av det oberoende externa värderingsinstitutet uppgå till 626 MSEK. Arlandastad Groups bedömning är att värderingen kommer få en positiv påverkan på koncernens resultat i andra kvartalet 2022.

19 maj 2022

”Satsningen på Stockholm Skavsta Flygplats är ett för spännande projekt att tacka nej till”

Kjell-Åke Westin har en gedigen och framgångsrik karriär inom flygindustrin. Under sina 40 år i branschen har han arbetat som flygplatsdirektör för Stockholm Arlanda Flygplats, men även som vd för flygbolag och flygplatsdirektör på Bromma Flygplats. Kjell-Åke är en nyckelperson i Arlandastad Groups satsning på Stockholm Skavsta Flygplats för att sätta flygplatsen på den nationella och internationella kartan.

18 maj 2022

Stor dag för Stockholm Skavsta Flygplats – ägaren Arlandastad Group och styrelseordförande Kjell-Åke Westin har officiellt tillträtt

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 22 mars, har företaget förvärvat 90,1 procent av Stockholm Skavsta Flygplats i partnerskap med Nyköpings kommun. Nu har parterna tillträtt tillsammans med erfarna Kjell-Åke Westin som styrelseordförande. 

17 maj 2022

REGULATORISKT

Arlandastad Groups delårsrapport januari – mars 2022: Expansionen är ett faktum

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – mars 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.