Våra rörelsesegment

Arlandastad Group driver verksamheten genom två rörelsesegment som utgörs av verksamhetsgrenarna – Fastigheter och Operativa bolag.

Segment Fastigheter

Segment Fastigheter utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter. Verksamheten är idag fokuserad på ett sammanhängande markområde på drygt 240 hektar i Arlandastad, som har förvärvats i etapper sedan 2007. Fastighetsvärdet avseende förvaltningsfastigheter uppgick vid det senaste årsskiftet till 5,3 miljarder.

En av styrkorna är att bolaget inte enbart fokuserar på produktion och förvaltning. Arlandastad Group strävar efter att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara plattformar och mötesplatser där företag och andra intressenter kan bilda kluster och effektiva samarbeten.

Ett exempel på Arlandastads strukturerade förädlingskoncept är DRIVELAB Stockholm, där olika anläggningar och fastigheter realiserar ett område där aktörer inom fordonsindustrin verkar för framtidens innovationer och lösningar.

Drivelab Center

Segmentet Operativa bolag

Segmentet Operativa bolag utgörs av rörelsedrivande bolag inom utbildnings-, mötes- och eventverksamhet som skapar ett mervärde för koncernens fastighetsbestånd och dess närmiljö.

De operativa bolagen utgörs för närvarande av Scandinavian XPO, Training Partner Nordic, Nybygget och Sebe Långtidsparkering.

Scandinavian XPO

Scandinavian XPO driver både varumärket samt verkar som operatör och restauratör i den nya internationella mötes- och evenemangarenan med kapacitatet för upp till 8 500 personer i tre mässhallar. Fokus ligger på att skapa bra förutsättningar och att hålla anläggningen tekniskt, logistiskt och upplevelsemässigt på den allra högsta internationella nivån.

Scandinavian XPO entré

Training Partner Nordic

Training Partner, som har över 20 års erfarenhet inom sin bransch, erbjuder utbildningskoncept till återförsäljare och generalagenter inom fordonsindustrin. Training Partner tillhandahåller allt från utbildningskoncept till event-, mötes och verkstadslokaler till test-drive bana för alla fordonstyper.

Training Partner utbildning

Nybygget Husutställning

Nybygget erbjuder besökarna en plats där de kan inhämta information, inspiration och kunskap genom olika typer av visningshus. Nybyggets vision är att bli norra Europas bästa och mest kompletta permanenta husutställning.

Nybygget entré

Sebe Långtidsparkering

Sebe Långtidsparkering, även kallad flygets långtidsparkering, är en centralt belägen parkering utmed E4:an, och direkt granne med Scandinavian XPO. Långtidsparkeringen har totalt cirka 800 p-platser. Parkeringen är öppen 24 timmar per dygn, 365 dagar om året och har shuttleservice till och från Arlandas terminaler som ligger 5 minuter bort.

Sebe Låntidsparkering