Koncernledning

Koncernledningen i Arlandastad Group består av fyra personer under ledning av VD Dieter Sand. Koncernledningen består av VD, CFO, projektchef och kommunikationschef. Koncernledningen håller månadsvisa möten för att följa upp koncernens och dotterbolagens resultat och finansiella ställning.

Presentation av koncernledningen